عنبربو عطری ممتاز

445,000 تومان

برنج عنبربو عطری ممتاز

محصول خوزستان

بسته بندی 10 کیلو گرمی