دمسیاه استخوانی گیلان

465,000 تومان

برنج دمسیاه استخوانی

محصولی از زمین های گیلان

بسته بندی  10 کیلوگرمی