فجر عطری گرگان

445,000 تومان

برنج فجر عطری

محصولی از شالیزار های گرگان

در بسته بندی 10 کیلویگرمی به دست شما میرسد