طارم کشت دوم فریدونکنار

365,000 تومان

برنج طارم کشت دوم

محصول فریدونکنار

در بسته بندی 10 کیلویی