طارم محلی عطری

470,000 تومان

برنج طارم عطری

در بسته های 10 کیلوگرمی